Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
 • Komunikat

  Uprzejmie informujemy, że w związku z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej dnia 15 X 2018r. lekcje kończą się o 15.15

 • Stypendium naukowe i sportowe

  Zapraszamy uczniów klas V-VIII SP2
   po odbiór stypendium  naukowego i sportowego za rok 2017/2018

  Do wypłaty świadczenia potrzebny jest dokument ze zdjęciem:

  • dowód osobisty w przypadku odbioru stypendium  przez dorosłego,
  •   legitymacja szkolna w przypadku odbioru stypendium przez dziecko wraz z upoważnieniem od rodzica, w którym będzie podany numer dowodu osobistego dorosłego .

  Stypendium będzie wypłacane od 10.10.2018 do 19.10.2018  w godzinach:

  8.00 – 16.00  poniedziałek - piątek  

  8.00 – 17.00  środa (17.10.2018)

  w  pokoju nr 127.

 • Ślubowanie klas pierwszych
  14.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Ślubowanie klas pierwszych.

 • Dzień Edukacji Narodowej inaczej
  14.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Edukacji Narodowej inaczej.

 • Niespodzianka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • Uwaga - Rodzice Uczniów klas VIII!

  Przypominamy Rodzicom uczniów klas ósmych, że do 15 października 2018r. należy dostarczyć do szkoły dokumenty wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (opinie dotyczące problemów dzieci, w tym zwłaszcza stwierdzające dysleksję, dysgrafię lub dyskalkulię). Znadujące się w szkole opinie, w których pada stwierdzenie, że uczeń ma ryzyko dysleksji, są niewystarczające, aby można mu było dostosowac warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do określonego rodzaju dysfunkcji.

 • Terminy I etapu konkursów przedmiotowych

  Podajemy terminy I etapu konkursów przedmiotowych, w których zadeklarowali udział nas uczniowie:

  Rodzaj konkursu

  Termin I etapu

  FIZYCZNY

  17 X 2018 (środa)

  CHEMICZNY

  22 X 2018 (poniedziałek)

  JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  23 X 2018 (wtorek)

  HISTORII

  24 X 2018 (środa)

  MATEMATYKI

  25 XI 2018 (czwartek)

  BIOLOGII

  6 XI 2018 (wtorek)

  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  7 XI 2018 (środa)

   

 • Rajd dla NIEPODLEGŁEJ

  ZAPRASZAMY UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY I RODZICÓW NA PIERWSZY Z CYKLU RAJDÓW DLA NIEPODLEGŁEJ (AKCJA - 100 km DLA NIEPODLEGŁEJ). Rajdy będą miały różny charakter, najbliższy to rajd rowerowy. Spotykamy się 20 października o godz. 10.00 przed szkołą. Powrót ok. godz. 13.00. Zapisy u Pana Jakuba Bargła lub e-mailowo (sp2@blonie.pl).

 • Gminny konkurs plastyczno-literacki „Kartka urodzinowa z życzeniami dla Polski" - zapraszamy do udziału uczniów klas I-III

  Gminny konkurs   plastyczno - literacki „Kartka urodzinowa z życzeniami dla Polski” organizowany jest dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych w  ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, pod  patronatem  Burmistrza Błonia Zenona Reszki. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu.

  CELE KONKURSU

  • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą odzyskania  

         niepodległości;

  • wspólne przeżywanie i okazywanie radości z życia w niepodległym Państwie;
  • wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej małej Ojczyzny – Błonia;
  • propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną i literacką dzieci;
  • popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów szkół z terenu gminy;
  • promocja Błonia jako miasta aktywnie wspierającego uzdolnione dzieci.

  ZADANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU

  I Konkurs plastyczny adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I. Uczestnicy wykonują kartkę urodzinową dla Polski.

  Format A4.  Praca nie może być wykonana z wiotkiego materiału (najlepiej blok techniczny);  Proponowana technika płaska: pastel, kredka, farba (gwasz, tempera, plakatówka) .

  Praca może być wykonana pod kierunkiem lub przy niewielkim wsparciu rodzica, opiekuna, nauczyciela.

   

  II Konkurs plastyczno - literacki skierowany jest do uczniów klas II i III. Uczestnicy wykonują kartkę urodzinową dla Polski i piszą życzenia do niej skierowane z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.  

  Format A4.  Życzenia mogą być napisane ręcznie lub komputerowo (czcionka - rozmiar 14),

  Kartkę ozdabiamy wg własnego pomysłu.

   

  KRYTERIA OCENIANIA PRAC

  • zgodność z tematyką konkursu;
  • twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu;
  • poprawność i staranność językowa;
  • estetyka wykonania prac.

  ZASADY UCZESTNICTWA

  Podpisane na odwrocie prace konkursowe należy dostarczyć wraz z wypełnioną zgodą rodzica  (załącznik nr1)  do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 do 31 października 2018r.              

   

  Oceny zgłoszonych prac dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Opiekunowie, rodzice, nauczyciele autorów  prac nagrodzonych otrzymają  podziękowanie za udział  w konkursie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez   roszczeń autorów do praw autorskich) na stronie internetowej szkoły w celu promocji konkursu i szkoły. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.

  WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

  1. Przewidywany termin podsumowania konkursu przypada na 9 listopada 2018 roku. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
  2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz w miesięczniku BIS.
  3. Zwycięzcy konkursu zostaną obdarowani nagrodami i pamiątkowymi dyplomami. 

   POSTANOWENIA KOŃCOWE

   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu. O ewentualnych zmianach organizator poinformuje drogą             e-mailową.

  1. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.
  2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora

   

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu,  tj. 01 X 2018 roku i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

   

   

   

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

  W piątek (5 października) w ramach  Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania klasy drugie oraz klasa Ib brała udział w niezwykłym spotkaniu. Tego dnia zaproszono do szkoły wokalistkę Panią Monikę Boras, która czytała dzieciom „Przygody Słodziaków”. Pani Monika ubarwiła spotkanie i zaśpiewała kilka piosenek. Dzieci nie tylko z zainteresowaniem słuchały czytanego tekstu, ale także świetnie się bawiły i tańczyły. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy pań z klasy IIc Anny Wieczorkowskiej i Joanny Kowalczyk. Przebiegało ono w miłej atmosferze dziecięcego zaciekawienia. Niewątpliwie pobudziło wyobraźnię uczniów, dostarczyło im wiele radości i zachęciło do jesiennego czytania. Dziękujemy Pani Boras za udział w naszym spotkaniu.

   

 • Wyjazd VII i VIII klas do Oświęciomia i Wadowic

  W dniach 5-6 października odbył się wyjazd uczniów z klas 7 i 8 do Auschwitz i Wadowic. Pierwszego dnia uczniowie udali się na teren Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Zapoznali się z historią tego miejsca. Drugiego dnia przyszedł czas na rodzinne miasto wielkiego Polaka Jana Pawła II. Po skosztowaniu kremówek, uczestnicy zwiedzili rodzinny dom Karola Wojtyły oraz wadowicki kościół.