Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka Plan działań na rok 2020/21 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Samorząd 2020/21 Samorząd 2015-2016 Samorząd - 2016/17 Samorząd 2017/18 Samorząd 2018/19 Samorząd 2019/20

Samorząd Uczniowski

Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka

Każdy z uczniów ma prawo do realizacji swoich pomysłów. Samorząd uczniowski jest po to, by umożliwić korzystanie z tego prawa

     Samorząd szkolny to jeden z organów szkoły, wspólnota wszystkich uczniów uczęszczających  do SP2. Funkcjonuje w oparciu o system demokratyczny. Jego główne zadanie to przede wszystkim reprezentowanie uczniów w stosunku do nauczycieli, rady rodziców i innych pracowników szkoły.

     Uprawnienia samorządu szkolnego zostały zawarte w art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Są to następujące prawa:

 • reprezentowanie wobec rady rodziców, rady pedagogicznej a także dyrektora stanowiska środowiska uczniowskiego z kwestiach istotnych dla szkoły a szczególnie związanych z respektowaniem elementarnych praw uczniów, w tym:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;  prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • realizacja inicjatyw urozmaicających życie szkolne;
 • prowadzenie szkolnej gazety;
 • podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uprzednich uzgodnieniach z dyrektorem;
 • wybór opiekuna samorządu spośród nauczycieli;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, programu wychowawczego szkoły,
 • wprowadzenia lub zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

Aby samorząd uczniowski działał sprawnie, trzeba wyłonić jego władze, czyli przedstawicieli uczniów, którzy będą działać w imieniu kolegów i reprezentować ich interesy wobec władz szkolnych.

     Wybory do władz samorządu szkolnego są przeprowadzane zgodnie z zasadami demokracji, są:

 • wolne,
 • równe,
 • tajne,
 • bezpośrednie.

 

 

Niedziela 22.05.2022

Niedziela 22.05.2022

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie
Poland