Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

WOLONTARIAT

Organizacja wolontariatu w SP2

Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu w SP2 jest:

1) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,

2) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej w szkole,

3) koordynacja udziału młodzieży w pozaszkolnych działaniach o charakterze wolontariackim, np. prowadzonych wśród osób starszych, w przedszkolach, we współpracy z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami,

4) wykorzystanie umiejętności i zapału młodzieży w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

6) promocja idei wolontariatu w szkole,

7) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,

8) utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy.

Szkoła organizuje działania wolontariackie w formie:

 

1) działań wewnątrzklasowych/międzyklasowych koordynowanych przez wychowawców klas/pedagoga szkolnego/innych nauczycieli (we współpracy z rodzicami),

 

2) dodatkowych zajeć pozalekcyjnych – Klubu Wolontariatu, którego cele obejmują:

 

a) zapoznanie uczniów z idea wolontariatu,

 

b) zangażowanie uczniów w dobrowolną, nieodpłatną pomoc innym ludziom,

 

c)promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

d) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

e) promowanie akcji o charakterze wolontarystycznym – lokalnych, ogólnopolskich; włączanie się do tych działań.

 

Udział uczniów w działaniach wolontariackich wymaga zgody ich rodziców!

 

OPIEKUNOWIE KLUBU WOLONTARIATU 2018/2019 - BEATA UCZCIWEK, URSZULA PRZYGODA

Niedziela 22.05.2022

Niedziela 22.05.2022

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie
Poland