Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
Gminny Konkurs Filmowy "Zoom natury - spotkanie z przyrodą" (2021/22) Konkurs filmowy "Przyroda okiem kamery 2019/20" Konkurs filmowy "Pasje - moje życie" 2018 Konkurs plastyczny "Łąka, czyli co w trawie piszczy" Gminny Konkurs Kolęd 2017/2018 Gminny Konkurs "Przyroda okiem kamery" 2017 Regulamin gminnego konkursu plastycznego „Wisła- królowa polskich rzek” 2017 I Błoński Przegląd Poloneza - 2016 Konkurs "ZDROWY STYL ŻYCIA" - 2015/16 Konkurs literacki "W dźwiękach skrzypiec Janka Muzykanta..."

Konkursy gminne

Gminny Konkurs Filmowy "Zoom natury - spotkanie z przyrodą" (2021/22)

Gminny Konkurs Filmowy "Zoom Natury - spotkanie z przyrodą."


REGULAMIN GMINNEGO  KONKURSU

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie oraz tryb przeprowadzania Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Błonie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Błoniu.
3. Cele konkursu :

-Promowanie walorów przyrodniczych Polski.

-Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą własnego regionu.

- Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
- Rozwijanie umiejętności nagrywania i montowania filmów.

-Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii,
4.  Na prace konkursowe czekamy w terminie do 21 lutego.
5. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
-Konkurs ma charakter zamknięty. Skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i młodzieży ze szkół średnich z terenu gminy Błonie.
- Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 -Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu.
6. Uczestnicy Konkursu wykonują 3 minutowy film lub 3 zdjęcia na temat
Zoom Natury - spotkanie z przyrodą."
7. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedno nagranie filmowe wykonane na potrzeby Konkursu.
8. Zgłoszenie musi zawierać tytuł filmu, płytkę z nagranym filmem, opis imię i nazwisko ucznia, jeżeli w filmie jako ścieżka dźwiękowa zostanie wykorzystany utwór muzyczny  należy podać w opisie nazwę utworu, tytuł piosenki i imię i nazwisko autora.
9. Zgoda na wykorzystanie nagranych filmów przez Szkolną Telewizję Internetową Korczak TV.

10. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

11. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

12. Zdjęcia na konkurs należy wywołać w wybranym formacje od rozmiaru 15 na 21cm.

13.Zgłoszone maksymalnie trzy  fotografie  od jednego uczestnika należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia.

14. Przesyłając zgłoszenie uczeń akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
15. Płytkę z nagranym filmem lub zdjęcia  i zgłoszenie do konkursu przyjmują panie Ewa Podyma i  Edyta Kurlej .

16. Na zakończenie Konkursu, Komisja Konkursowa, wyłoni spośród wszystkich uczestników laureatów.
17. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa  w składzie:
Pani dyrektor Aldona Cyranowicz
pani Ewa Podyma- nauczyciel przyrody
pani Edyta Kurlej- pedagog terapeuta i opiekun Szkolnej Telewizji Internetowej Korczak TV
weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) stopień zaangażowania w realizację filmu lub fotografii ;
b) zgodność z tematyką konkursu;
c) pomysłowość autora/autorów;
d) oryginalność i kreację;
f) ciekawy sposób ujęcia tematu.
18. Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany po zapoznaniu się z pracami uczestników.

 

 

 

 

Niedziela 22.05.2022

Niedziela 22.05.2022

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie
Poland