Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
Konkurs "ZDROWY STYL ŻYCIA" - 2015/16 Gminny Konkurs Kolęd 2017/2018 Konkurs literacki "W dźwiękach skrzypiec Janka Muzykanta..." I Błoński Przegląd Poloneza - 2016 Konkurs plastyczny "Łąka, czyli co w trawie piszczy" Gminny Konkurs "Przyroda okiem kamery" 2017 Regulamin gminnego konkursu plastycznego „Wisła- królowa polskich rzek” 2017 Konkurs filmowy "Pasje - moje życie" 2018 Konkurs filmowy "Przyroda okiem kamery 2019/20"

Konkursy gminne

Konkurs "ZDROWY STYL ŻYCIA" - 2015/16

REGULAMIN GMINNEGO  KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem", określa warunki uczestnictwa w konkursie „Zdrowy styl życia” oraz tryb przeprowadzania Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Błonie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Błoniu.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród uczniów zdrowego trybu życia i wdrażanie  do dbałości o zdrowie.

4.  Na prace konkursowe czekamy w terminie od 10 grudnia do 20 stycznia.

Rozstrzygnięcie konkursu 15 lutego.

§ 2 Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez ucznia biorącego w nim udział:

1) filmu na temat „ Zdrowy styl życia”,

2. Uczniowie przy współpracy z nauczycielami lub rodzicami, przygotowują pracę w kategorii film

- dowolną techniką, również z wykorzystaniem np. telefonów komórkowych i tabletów. Czas trwania filmu nie powinien przekroczyć 90 sekund.

5. Organizator dopuszcza przekroczenie czasu trwania filmu, ale nie więcej niż 10sekund.

§ 3 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczniów

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu.

4. Uczestnicy Konkursu wykonują filmu na temat „ Zdrowego stylu życia”.

5. Każdy uczeń/grupa uczniów (maks. 3-osobowa) może zgłosić tylko jedno nagranie filmowe wykonane na potrzeby Konkursu.

6. Zgłoszenie musi zawierać tytuł filmu, link do filmu, imię i nazwisko ucznia (uczniów) oraz zgodę na wykorzystanie nagranych filmów przez Szkolną Telewizję Internetową Korczak TV.

7. Przesyłając zgłoszenie uczeń akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8. Filmy i zgłoszenie do konkursu  należy przesłać na adres mailowy korczaktv1@gmail.com z dopiskiem Konkurs „ Zdrowy styl życia”.

9.Plik filmowy można wysłać również przez Wetransfer (do regulaminu dołączona została instrukcja jak to zrobić).

9. Na zakończenie Konkursu, Komisja Konkursowa, wyłoni spośród wszystkich uczestników Konkursu dziewięciu laureatów.

10. Przy ocenie filmów Komisja Konkursowa  w składzie:

Pani dyrektor Aldona Cyranowicz

pani Ewa Podyma- nauczyciel przyrody

pani Edyta Kurlej- pedagog terapeuta i opiekun Szkolnej Telewizji Internetowej Korczak TV  weźmie pod uwagę następujące kryteria:

1) stopień zaangażowania w realizację filmu;

2) zgodność z tematyką konkursu;

3) pomysłowość autora/autorów;

4) oryginalność i kreację filmu;

5) ciekawy sposób ujęcia tematu.

14. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 lutego.

                                                               3.korczaktv1@gmail.com

Poniedziałek 21.10.2019

Poniedziałek 21.10.2019

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie