Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Misja i wizja szkoły

SP2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu

„Dlaczego szkoła przyjemna i potrzebna?...     
...szkoła myśli tylko o uczniu:
każda sala, każda ławka, każdy kącik jest właśnie dla ucznia”.
 
"...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość,
jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar”.

Janusz Korczak

 

"Dziecko chce być dobre,
Jeżeli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz
Jeżeli nie może, pomóż"

 

MOTTO SZKOŁY

"Non scholae, sed vitae discimus" - "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

 

MISJA I WIZJA SP2

„Jesteśmy szkołą, która uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, uczy tolerancji i empatii.”

***

 „Nasza szkoła uczy odpowiedzialności,  miłości do Ojczyzny, szacunku dla tradycji, a zarazem otwarcia na współczesny świat i wartości innych kultur”

***

„W naszej szkole uczeń zdobywa rzetelną wiedzę i umiejętności w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.”

***

„Budujemy pozytywny obraz szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji”.

 

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

 • Zapewniamy dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wykształconą, aktywną, podnoszącą swe kwalifikacje kadrę pedagogiczną.
 • Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia.
 • Przygotowujemy do życia w warunkach współczesnego świata.
 • Analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów oraz rodziców.
 • Ustalamy kierunki zmian i konsekwentnie je realizujemy.
 • Umożliwiamy rozwój zawodowy pracującym w naszej szkole nauczycielom.
 • Wspieramy uczniów w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym:

 • Realizujemy działania edukacyjno – wychowawczo - opiekuńcze we współpracy z rodzicami; wspólne wysiłki szkoły i domu służą rozwojowi naszych wychowanków.
 • Działamy na rzecz środowiska lokalnego i prezentujemy w nim swoje osiągnięcia.
 • Nauczyciele, rodzice i uczniowie  są współgospodarzami szkoły.

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

 • Jasno określamy wymagania edukacyjne.
 • Motywujemy uczniów do uczenia się i pracy nad sobą.
 • Rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy.
 • Stosujemy aktywizujące metody pracy.
 • Stosujemy elementy oceniania aktywizującego.

Zapewniamy wszystkim uczniom równość szans:

 • Z powodzeniem realizujemy ideę integracji, wspieramy dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi.
 • Rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów.
 • Umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień.
 • Indywidualizujemy proces kształcenia
 • Każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych na miarę jego możliwości.
 • Nasi wychowankowie są twórczy, kreatywni, żyją w zgodzie ze sobą, z innymi ludźmi i ze światem.

Wprowadzamy w świat wartości:

 • Promujemy uniwersalne wartości etyczne, takie jak tolerancja, humanitaryzm,  sprawiedliwość, empatia, uczciwość, obowiązkowość.
 • Uczymy odpowiedzialności za własne czyny, szacunku dla dóbr kultury i przyrody, umiejętności dialogu, poczucia obowiązku.
 • Uczymy miłości do Małej i Dużej Ojczyzny, szacunku dla tradycji, historii narodowej i lokalnej.
 • Promujemy zdrowy styl życia.
 • Promujemy w szkole ideę wolontariatu.
 • Przeciwdziałamy agresji, zapobiegamy uzależnieniom.

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

 • Modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie.
 • Wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych.
 • Zapewniamy nowoczesne warunki nauki, co służy rozwojowi naszych uczniów.

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu:

 • posiada wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na bezproblemowe kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej;

 • jest ciekawy świata, świadomie poszerza swą wiedzę, rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego;

 • jest kreatywny, twórczy, samodzielny, obowiązkowy i przedsiębiorczy;

 • jest odpowiedzialny; wie, że za swoje czyny trzeba ponieść konsekwencje. Cieszy się z sukcesów, ale umie też znosić porażki;

 • jest otwarty; chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Potrafi prezentować swój punkt widzenia, ale także rozważać poglądy innych ludzi;

 • jest punktualny, szanuje czas swój i innych ludzi;

 • jest rozważny, zna zagrożenia występujące w jego otoczeniu;

 • jest tolerancyjny, szanuje innych ludzi, bez względu na ich „inność”;

 • żyje w zgodzie z innymi, ze światem oraz z samym sobą.

 • jest kulturalny, zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

 • jest wrażliwy na drugiego człowieka, odczuwa potrzebę niesienia pomocy innym, angazuje się w działania wolontariackie;

 • reprezentuje postawę proekologiczną;

 • myśli globalnie o przyszłości Ziemi;

 • dba o higienę, zdrowie, estetykę otoczenia;

 • jest patriotą, zna historię swojej szkoły, miasta, regionu, kraju, szanuje polskie tradycje, odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych;

 • dobrze posługuje się co najmniej jednym językiem obcym (na miarę absolwenta szkoły podstawowej);

 • umiejętnie wykorzystuje media do nauki i zabawy (komputer, Internet);

 • wie, gdzie szukać potrzebnych informacji;

 • posiada umiejętność pracy zespołowej;

 • jest aktywny, chętnie uprawia sport,

 • umiejętnie korzysta z dóbr kultury, podejmuje próby ekspresji artystycznej;

 • dba o higienę, zdrowie, estetykę otoczenia;

 • potrafi udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej

 • umiejętnie porusza się po drodze jako pieszy i rowerzysta;

 • ma szacunek dla rodziny;

 • chętnie odwiedza szkołę po jej ukończeniu.

Niedziela 22.05.2022

Niedziela 22.05.2022

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie
Poland